Virtual
Cytopathology
Academy

Ontwikkeld voor
Analist (in opleiding)
of patholoog
(in opleiding, AIOS)

Over VCA

De cytopathologie is een prachtig onderdeel van de pathologie. Het ontwikkelen van cytopathologische expertise is in Nederland moeilijk, aangezien het aantal cytopathologische onderzoeken niet zo groot is als het aantal histopathologische onderzoeken.

Op de meeste laboratoria worden de cytopathologische onderzoeken beoordeeld door vrijwel alle pathologen en analisten. Het blijkt hierdoor lastig om als individu voldoende expertise op te bouwen. Hierdoor zijn er in Nederland weinig pathologen met een grote specialistische ervaring in de cytopathologie. Slechts een kleine groep analisten, pathologen in opleiding (AIOS) en pathologen kunnen door deze (cyto)pathologen onderwezen worden. In het buitenland is het een normaal verschijnsel dat een instelling pathologen heeft die vrijwel uitsluitend de cytopathologie bedrijven, waardoor het opbouwen en overdragen van kennis eenvoudiger is.

E-learning onderwijsmodule voor de cytopathologie

Symbiant heeft onderwijs als een van haar speerpunten naast het uitvoeren van hoogwaardige diagnostiek. Om de cytopathologie naar een hoger niveau te brengen, heeft Symbiant het initiatief genomen om een e-learning onderwijsmodule voor de cytopathologie (zowel gynaecologisch als niet-gynaecologisch) te ontwikkelen. Vanuit die gedachte is de Virtual Cytopathology Academy (VCA) tot stand gekomen.

Binnen pathologie Nederland is Dr. Sie-Go een bekend patholoog met zeer veel kennis in zowel de histopathologie als de cytopathologie. Haar kennis van de cytopathologie is enorm, wat blijkt uit verschillende publicaties die zij op haar naam heeft staan en wat tot uiting komt in het consult- en revisieteam waar zij deel van uitmaakt. Samen met een enthousiast team van ervaren (cyto) pathologen en analisten wordt vorm gegeven aan de VCA. Er worden in totaal 10 modules ontwikkeld, welke gefaseerd worden vrijgegeven. Iedere module omvat de gehele cytopathologie van een onderwerp, vaak in correlatie met de histologie.